VIca bejegyzései

Október első szombatjára tervezzük a csíkosi iskola és templom helyének megjelölését és időjárástól függően nosztalgia búcsú rendezését. Előzetes felajánlások alapján megvalósítható, hogy kőkereszt készüljön, és mellé kerül az iskolai emlékkő. Az adományozók nevét időkapszulában a keresztalapba bebetonozzuk.

Pénzadományokat Boldogházán Koncsik Béláné (Bajnok u. 7), vagy pénztárosunk Túrócziné Sárközi Sárika gyűjti. Utalásukat elküldhetik a 69500132-11017770 számlaszámunkra (Jász-Takarékszövetkezet, Jászberény). Hálásan köszönjük!

Hagyományos születésnapi találkozó, melyet a helyi nyugdíjasokkal közösen szervezünk,  idén is augusztus utolsó szombatján kerül megrendezésre.

A program templomi szent misével kezdődik, ekkor kerül sor a ferences vértanúk emléktáblájának felszentelésére.

A misét celebrálja Frajka Félix ferences atya, aki boldogházi születésű (Frajka János).

Művelődési Házban kerül sor a kerekévfordulós ( idén 40,50,60,70,80,85,90,95,96… éves)  tagjaink műsoros köszöntőjére, majd közös ebéd és beszélgetés teszi emlékezetessé a napot.

Ehhez a  programra előzetes regisztráció szükséges. Regisztrált tagjainknak részletes tájékoztatót küldök.

 

A BOLDOGBT Egyesülete  tisztelettel meghívja a 2014. március 29-én (szombat) tartandó évi rendes közgyűlésére, melyre 10 órakor kerül sor  Jászboldogházán a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében. Határozatképtelenség esetén az újabb közgyűlést a fenti helyszínen 2014. március 29-én (szombat) 10:30 órakor tartjuk meg, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az egyesület 2013. évi munkájáról.

Előadó: Veliczky Józsefné elnök

  1. Felügyelő bizottság beszámolója .

Előadó: Konkoly Józsefné  felügyelő bizottság elnöke

  1. Az egyesület 2014.évi programja és üzleti terve .

Előterjesztő: Veliczky Józsefné elnök

  1. Hamar Lajosné halála miatt új vezetőségi tag választás

Jelölt: Pappné Berkó Aranka

  1. Alapszabály módosítás

Civil törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásaihoz hangolva.

  1. Egyéb hozzászólások, javaslatok.

Közgyűlést követően vagy határozatképtelenség esetén, az első időpontot követően:

–        Szűcs Lajos polgármester tájékoztatója  falunk életéről, közeli és távolabbi  feladatokról, gondokról, örömökről….

Befejezésül:

–        Helyszíni szemlét tartunk a csíkosi iskola, templom és kereszt  emlékkő helyének kijelölése céljából. Tervek szerint nem az eredeti helyen (szántóföld közepén), hanem közelében gondoljuk elhelyezni. Aki segíteni szeretne, vagy van elképzelése a témáról szeretném, ha eljönne.

A közgyűlésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Törvényen kívül Boldogházán

2013-09-16 11:49:49

Az ötven, hatvan évvel ezelőtti események is már történelemmé váltak. Míg vannak emlékezők, addig viszont a fiatalabbak kötelessége megörökíteni, a jövő számára megőrizni az emlékeket. A Rákosi korszaknak is vannak még feltáratlan eseményei. Ilyen a kitelepítések és a kuláküldözések korszaka is. Jászboldogházán erről írtak, adtak most ki könyvet.
Összefogott a falu, az elszármazottak, az 1951-ben a boldogházi tanyákra kitelepítettek és leszármazottai. Így született meg Papp Izabella nyugalmazott levéltáros könyve, aki tudományos igénnyel és – helybeli lévén – saját emlékeivel is dolgozott a könyvön. Nagy segítségére volt Besenyi Vendel helytörténeti kutató, aki a kulákkorszak, a mezőgazdaságban történt változások korának jó ismerője, átélője, s egy fejezetet e témában ő írt a könyvhöz. Nagyon szomorú korszakról kapunk hiteles képet e kötet által, mert az egykori kitelepítettek és helybeli befogadóik vagy leszármazottaik visszaemlékezésekkel és dokumentumokkal is segítették a feldolgozást.

A könyv bemutatója szombaton volt Jászboldogházán, ahol a polgármester, Szűcs Lajos arról szólt, hogy a falu közössége mindig összetartó, egymást segítő volt, így a befogadók és az ide „száműzött” 39 család békében, harmóniában élt. A könyv megszületésében sok elszármazott is segített, hazalátogattak a bemutató alkalmából, ami nagy öröm a polgármester számára és a falu vezetése számára is.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár fiatal igazgató-helyettese, Csönge Attila azt mondta, hogy érdeklődő olvasóként vette kézbe a kötetet, mert erről a korszakról még nagyon kevés kiadvány született, a korszakot alaposan még nem dolgozták fel. A kitelepítések 1951-53 között történtek. A Rákosi éra urainak, a jó elvtársaknak a budai, szép, nagy lakásokra szüksége volt. Így azok tulajdonosait, lakóit válogatás nélkül telepítették ki. Igaz, voltak mások is, akik „büntetést érdemeltek”. Ezek az emberek bírósági eljárás nélkül, csak egy értesítést kaptak, hogy menniük kell. Nem számított semmilyen érdem, csak a lakcím. Így került a számukra kijelölt kényszerlakhelyre, Jászboldogházára a kötetben szereplő 39 család 64 emberrel, köztük egykori miniszter, magas rangú tisztviselő, katonatiszt is.

A Törvényen kívül c. kötet bemutatója során szó esett arról, hogy a feldolgozás gerincét a visszaemlékezések adják, Papp Izabella tollából olvasmányosan megírva. Ez hatalmas munka volt, de megérte, mert így rajzolódik ki azoknak az éveknek az árnyalt, sokoldalú története. Az ide érkezettek ugyanis a befogadókkal együttműködve sikerrel, emberséggel, oldották meg a helyzetet. A hatalom 1951-ben a kulákokat is büntette, ám nem érte el célját az akció. A kitelepítettek önzetlenül segítő közegbe kerültek, beilleszkedtek, igyekeztek hasznossá válni a tanyákon, a helyi közösségben. Így, bár mindkét csoportot megfosztották javaiktól, jogaiktól, vagyonuktól, emberségüket nem tudták elvenni.

Papp Izabella azt említette a bemutatón, hogy az emlékezőkkel folytatott sok-sok beszélgetés során világossá vált, hogy a zsarnokság sosem képes elpusztítani az emberi értékeket. Szomorú és keserves korszak volt a boldogházi tanyákon megélt idő. Ám azt tapasztalta, hogy az emlékek erősebbek, mint a felejtés, így sikerült feldolgozni ezeket az éveket.