A BOLDOGBT  Egyesület kiadásában várhatóan 2013 szeptemberében, a kitelepítések megszüntetésének 60. évfordulójára jelenik meg Papp Izabella összeállításában a

 Törvényen kívül

Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán

című kötet.

 1951 májusában 39 budapesti családot telepítettek ki Jászboldogházára származásuk vagy háború előtt viselt tisztségük miatt. Egyik napról a másikra kellett elhagyniuk otthonukat, ahová soha nem térhettek vissza. Nem csupán vagyonukat veszítették el, de emberi jogaiktól is megfosztották őket – törvényen kívüliek lettek. A befogadókat, a kuláknak minősített tehetséges gazdálkodókat ugyancsak számtalan törvénytelen eljárással, fizikai bántalmazással nyomorították meg ebben az időben. A hatalom célja mindkét réteg büntetése és megalázása volt. A kitelepítettek és befogadók azonban ezekben a nehéz években is megőrizték emberségüket, segítették egymást, több esetben életre szóló barátság alakult ki közöttük.

 A kötet két szemszögből, a befogadók és az ide érkezők oldaláról szemlélteti ezt az időszakot, az együtt töltött éveket és a község korabeli viszonyait.

 –          A bevezető tanulmány a kitelepítések hátterét, előzményeit mutatja be, és képet ad a község rövid történetéről, korabeli helyzetéről. Itt kerül közlésre Besenyi Vendelnek a kuláküldözésekről készült tanulmánya.

–          A következő részben a kitelepítettek visszaemlékezései, életrajzai, illetve a befogadók és a boldogházi lakosok emlékezései kapnak helyet.

–          A harmadik rész korabeli dokumentumokat, rendeleteket, a kulákok névsorát, kitelepítettek névsorait, illetve fényképeket, levéltári forrásokat, egyéb családi emlékeket tartalmaz.

 A szubjektív hangú visszaemlékezésekből megható, olykor megrázó emberi sorsok, történetek, ugyanakkor az emberi helytállás szép példái ismerhetők meg.

 A kötet B/5-ös formátumban, várhatóan 150 oldal terjedelemben jelenik meg, számos korabeli fotóval, dokumentum másolattal. Megjelenéséhez előfizetők támogatását várjuk.

 A kötet előfizetési ára: 2000.-Ft

Előfizethető: Jászboldogházán az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületnél (Orczi Imréné), és a Faluvédő és Szépítő Egyesületnél (Papp Izabella).

A BOLDOGBT egyesület vezetőségi tagjainál , és megrendelhető emailben (ica@materia.hu), banki átutalással.